Board of Directors 1970 – 2011

Board of Directors

(1970-2010)

 

Board of Directors 1970                                                   Board of Directors 1971

Late Prem Prakash Shrestha           President                     Jagadish Bhakta Mathema                    President

Jagadish Bhakta Mathema           Secretary General         Late Prem Prakash Shrestha                 IPP

Kedar Bhakta Shrestha                   VP                                   Clive Giboire                                             SG

Late R.K. Ghosh                                Director                        Bharat Dhakhwa                                   Treasurer

Rabindra Man Singh                       Director                        Hari Nath Panday                                     VP

Gagan Man Singh                           Director                        Sher Bahadur Panday                            Director

Mohan Das Shrestha                      Director                        Birendra Bahadur Shrestha                   Director

Late Krishna Prasad Gautam        Director                        Betti Devi Bajracharya                          Director

Govinda Man Maskey                    Director                        Indra Shrestha                                        Director

Bala Prasad Sharma                       Director                        Chandra Bhakta Manandhar                 Director

Krishna Man Singh                         Director

Late Nanda R.B. Mathema             Director

 

Board of Directors 1972                                                  Board of Director 1973

N Panday                                  President                      Late Narayan SJB Rana                       President Jagadish Bhakta Mathema    IPP                              H. N Panday                                        IPP

Late Narayan SJB Rana                 Secretary General         Gajendra Bahadur Shrestha                  Secretary

Bala Prasad Sharma                       Treasurer                      Bala Prasad Sharma                             Treasurer

Biju Bajracharya                             VP                               Purna Dhakwa                                      Director

Dil Ratna Shakya                            Director

Betti Devi Bajracharya                    Director

Shankar Paudel                              Director

 

Board of Directors 1974                                                  Board of Director 1975

Birendra Bahadur Shrestah             President                      Gajendra Bahadur Shrestha                  President Late Narayan SJB Rana             IPP                              Birendra Bahadur Shrestah                   IPP

Late Ram Chitrakar                        Secretary General         BB Shah                                               EVP

Dil Ratna Shakya                            Treasurer                      Subarna Bahadur Chhrtri                      S/G

Gajendra Bahadur Shrestha            VP                               Kamal Raj Rupakheti                            Treasurer

Subarna Bahadur Chhrtri                Director                        Late Ram Chitrakar                              VP

BB Shah                                         Director                        Deepak Shrestha                                  Director

Deepak B. Shrestha                        Director                        Sambhu Ram Simkhada                        Director                                                                                          Gopal Rana                                          Director

Board of Directors 1976                                                  Board of Director 1977

Late Ram Chitrakar                        President                      Sambhu Ram Simkhada                        President Gajendra Bahadur Shrestha  IPP                              Late Ram Chitrakar                              IPP

Deepak Shrestha                            EVP                            Indra S Bajracharya                              EVP

Rajendra Man Shrestha                  Secretary                      Shankar Dev Shrestha              EVP

Madan S. Shrestha                         Treasurer                      Badri Das Shrestha                               S/G

Indra S Bajracharya                        VP                               Nem Krishna Shrestha              Treasurer

Kamal Raj Rupakheti                      VP                               Rajendra M. Shrestha                           VP

Shankar D. Shrestha                       VP                               Mrigendra Bajracharya                         VP                                                                                                 Binod B. Amatya                                  VP                                                                                                 Ramesh Shrestha                                  VP

Madan S Shrestha                                VP

Krishna B. Thapa                                 VP

 

 

 

 

 

 

Board of Directors 1978                                                  Board of Director 1979

Deepak Shrestha                            President                      Nem Krishna Shrestha              President Sambhu Ram Simkhada                           IPP                              Deepak Shrestha                                  IPP

Indra S Bajracharya                        EVP                            Mrigendra Bajracharya             EVP

Nem Krishna Shrestha                    EVP                             Pradeep man Vaidya                            EVP

Suresh B. Malla                              Secretary General         Shyam P.N. Pradhan                            S/G

Migendra Rajbhandari                    Treasurer                      Upendra Lal Maskey                            Treasurer

Shyam P. Nhuchhe Pradhan            VP                               Ajaya Ratna Sthapit                              VP

Ramesh Shakya                              VP                               Binod B. Amatya                                  VP

Madan S. Shrestha                         VP                               Gopal SL Kakshapati                           VP

Krishna B Thapa                            VP                               Madan Singh Karki                              VP

Pradeep Man Vaidya                      VP                               Pushpa Das Shrestha                            VP

Ramesh Shrestha                            VP                               Sarad Krishna Shrestha                        VP

 

 

 

Board of Directors 1980                                                  Board of Director 1981

Pradeep Man Vaidya                      President                      Suresh Bahadur Malla                           President Nem Krishna Shrestha                IPP                              Pradeep man Vaidya                            IPP

Binod B. Amatya                            EVP                             Sarad Krishna Shrestha                        EVP

Pushpa Das Shrestha                      EVP                             Ramesh Shrestha                                 EVP

Ajaya Ratna Sthapit                        Secretary General         Gopal SL Kakshapati                           S/G

Sarad Krishna Shrestha                  Treasurer                      Ashok Jib Tuladhar                               Treasurer

Ashok Jib Tuladhar                         VP                               Bhagawat Krishna Shrestha                  VP

Bijaya S Maskey                            VP                               Ramesh L. Shrestha                              VP

Gopal SL Kakshapati                     VP                               Astha B. Shakya                                   VP

Mangal karki                                  VP                               Ashok L Tuladhar                                 VP

Ramesh L. Shrestha                        VP                               Rabi B Shrestha                                    VP

Yagya R. kansakar             VP                               Purushottam Ghimire                 VP

 

 

Board of Directors 1982                                                  Board of Director 1983

Badri Das Shrestha             President                      Sarad Krishna Shrestha                        President Suresh Bahadur Malla                      IPP                              Badri Das Shrestha                               IPP

Ashok Jib Tuladhar                         EVP                             Jagadish Bhakta Mathema                    GLC

Rabi B. Shrestha                             EVP                             Bhagawat Krishna Shrestha                  EVP

Purushottam Ghimire                       Secretary General         Purushottam Ghimire                 EVP

Manindra B. Joshi                           Treasurer                      Ramesh L. Shrestha                             EVP

Bhagawat Krishna Shrestha            VP                               Manindra B. Joshi                                 S/G

Bunu Shakya                                  VP                               Yagya R. kansakar                               Treasurer

Deepak Shrstha                              VP                               Mani D. Joshi                           Jt. Secretary Kedar P Pradhan                                VP                               Deepak Shrstha                                    Jt. Treasurer

Mani D. Joshi                                 VP                               Amrit Kayastha                                    VP

Shakti Bir Singh                              VP                               Chandra P Prajapati                             VP

Jaya Shiva Lal Shrestha                        VP

Jitendra R. Onta                                   VP

Mohammad Salim                                 VP

Shakti Bir Singh                                    VP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Board of Directors 1984                                                  Board of Director 1985

Kamal Raj Rupakheti                      President                      Madan Singh Karki                              President       Sarad Krishna Shrestha                IPP                              Kamal Raj Rupakheti                            IPP

Suresh Bahadur Malla                     GLC                            Suresh Bahadur Malla                           GLC

Amrit Kayastha                              EVP                             Pravin K Dhungana                               EVP

Basudev Neupane                         EVP                             Kishore Silwal                                      EVP

Kedar Pradhan                               EVP                             Niranjan K Bhattarai                             EVP

Shakti Bir Singh                              Secretary General         Manindra B. Joshi                                 Secretary G

Pravin K Dhungana             Treasurer                      Rajesh MS Pradhan                              Treasurer

Mukunda Rajbhanadari                   Jt. Secretary                 Rajiv Thapa                                          Jt. Secretary Rajesh MS Pradhan                       Jt. Treasurer                 Ram Manandhar                                   Jt. Treasurer

Chandra k. Golchha                        VP                               Purna Ranjitkar                                     VP

Deepak Shrestha                            VP                               Ganesh B. Subedi                                 VP

Kishore Silwal                                VP                               Suresh Manandhar                               VP

Niranjan K Bhattarai                       VP                               Makar P Pokharel                                VP

S.K. Tamot                                    VP                               Ramesh Acharya                                  VP

Dhurva N Shrestah                         VP                               Kamlesh Srhestah                                 VP

 

 

Board of Directors 1986                                                  Board of Director 1987

Gopal SL Kakshapati                     President                      Purushottam Ghimire                             President Madan Singh Karki                        IPP                              Gopal SL Kakshapati                           IPP

Suresh Bahadur Malla                     GLC                            Suresh Bahadur Malla                           GLC

Jaya Shiva Lal Shrestha                  EVP                             Rajesh MS Pradhan                              EVP

Mukunda Raj Rajbhandari  EVP                             Pravin K Dhungana                               EVP

Purushottam Ghimire                       EVP                             Niranjan K Bhattarai                             EVP

Mani Dhoj Joshi                             Secretary General         Avaya Shankar Shrestaha                     Secretary G

Ashok Lal Tuladhar                        Treasurer                      Ganesh B Subedi                                  Treasurer

Chandra P Prajapati                       Jt. Secretary                 Shankar Bhattarai                                 Jt. Sec Rajesh MS Pradhan                  Jt. Treasurer                 Gajendra Raj Sharma                           VP

Diwakar Raj Ranjitkar                    VP                               Shankar Shaka                                     VP

Kamalesh B. Shrestha                     VP                               Puroshattam Shrestha                           VP

Kranti MS Pradhan                       VP                               Suresh B. Shrestha                               VP

Shankar Shakya                             VP                               Madhav R. Sharma                               VP

Suresh B. Shrestha                         VP                               Chandra Kishore Lal                            VP

 

 

Board of Directors 1988                                                  Board of Director 1989

Ajaya Ratna Sthapit                        President                      Bhagawat K. Shrestha              President Purushottam Ghimire                  IPP                              Ajaya Ratna Sthapit                              IPP

Suresh Bahad